Evenementen Kalender

Sporttherapie is de uitgebreide vorm van sportmassage en sportverzorging. Het gaat hierbij om het totaal van handelingen die de gezondheid van de sporter moeten waarborgen, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van blessures. Dit vangt al aan bij het eerste consult en ook bij een sportvereniging waar zowel de nieuwe als bestaande leden (moeten) worden onderzocht, waarna de gegevens in een persoonlijk medisch dossier worden opgenomen. Het begint altijd met een uitgebreide analyse waar zowel de gehele medische historie als huidige klacht worden behandeld. De trauma wordt gelokaliseerd en vastgesteld om te bekijken of dit door de therapeut ter behandeling kan worden genomen of er doorverwezen moet worden naar arts of specialist. De observatie, inspectie, onderzoek en functietesten zullen dit moeten uitwijzen.

Onderzoek
Een belangrijk onderdeel is de sportanalyse. Hierbij wordt informatie vergaard over de sportsoort, intensiviteit, trainingsniveau, blessuregevoeligheid, blessures die men al eens heeft gehad, etc. Verder zal er een stuk trainingsbegeleiding en trainingsadviezen worden gegeven wanneer de sporter uit een blessure de training weer wil hervatten. Daaraan voorgaande kan een sporttherapeut - als hij hierover de beschikking heeft - de sporter al in de praktijk kunnen voorbereiden op zijn/haar terugkeer in de sport tijdens een tijdelijke onderbreking al dan niet door een blessure en in de herstelperiode na het oplopen van een blessure.

Waarom sportverzorging? 
Het doel is; preventie en voorkomen van herhaling. Door regelmatige controle zal een aanwezige of dreigende blessure snel herkend kunnen worden nog voordat ze acuut wordt. Daarbij kunnen dan ook tijdig de noodzakelijke maatregelen worden genomen: doorverwijzen of behandelen en in geval van het laatste, welke behandeling. Sportverzorging bij een blessure begint altijd met het vaststellen van de aard en ernst hiervan, hoe het ontstaan is, waar de pijn zetelt en wat voor soort pijn er ervaren wordt. Dan volgt het onderzoek welke bewegingsmogelijkheden er nog zijn zonder pijn. Bij het vaststellen van een trauma en in twijfelgeval moet altijd naar een arts verwezen worden, waarbij dan de EHBSO (Eerste Hulp Bij Sportongevallen) gegeven moet worden. Is de zaak minder ernstig zal de Sporttherapeut bepalen of en zo ja hoe de sporter door kan spelen.

Herstelproces
De Sporttherapeut begeleidt het hele herstelproces, tot aan het volledige herstel en dan pas vrijgeven voor training en wedstrijden. Hij behoort zich bezig te houden met de gehele revalidatie, zowel in de verzorgingsruimte, als op het trainingsveld. In de verzorgingsruimte kunnen conditionele, versterkende- en rekoefeningen worden gedaan. Om de terugval in conditie, kracht en lenigheid tot het minimum te beperken, en tijd die er nodig is om de normale training te hervatten, te bekorten en terugkomen op het oude niveau te bespoedigen. Want die gaat elke week dan met wel 10% achteruit en voor elke blessuremaand moet wel 2 herstelmaanden gerekend worden, voordat men weer volop kan trainen.

Verder geeft de Sporttherapeut aan zowel sporter als trainer sportmedische- en trainingsadviezen. Aan de sporter, wat hij zelf kan doen om zijn herstel te bevorderen en oefeningen opdragen om thuis zelf uit te voeren, die dit kunnen bewerkstelligen. Aan de trainer, op welke manier er het beste de training weer hervat en gecontinueerd kan worden en welke oefeningen hiervoor geëigend zijn. Door deze maatregelen consequent toe te passen zal het risico op nieuw en recidief of chronisch letsel aanzienlijk worden verminderd. Veel ongevallen komen nu eenmaal voort uit onvoldoende conditie en negeren van oude, recente en half genezen blessures. Er wordt vaak veel te snel weer gestart met training en wedstrijden.

Nut van (sport)massage
Massage kan in de eerste plaats een het lichaam optimaal voorbereiden op de inspanning die hem te wachten staat; het brengt de spieren op werktemperatuur, versoepelt en ontspant deze, maximaliseert de flexibiliteit van de gewrichten en verhoogt het hartritme en daardoor de bloedcirculatie; hierdoor worden zuurstof en voedingsstoffen sneller naar de spieren getransporteerd en afvalstoffen afgevoerd. De sporter is merkbaar fitter en kan schijnbaar onontkoombare blessures ontwijken. Daarbij is het hele lichaam in een betere conditie waardoor ook het uithoudingsvermogen toeneemt, de vermoeidheid afneemt en ook weer kans op blessures vermindert.

Terug

Twitter + Widget + Verzorger

SSC'55
Uitslagen zaterdag 21-4-2018. https://t.co/tKMrNgVNPG
SSC'55
Erwin maakt na een blunder van de keeper de 3-1. Het is gelijk de eindstand.
SSC'55
Kevin Knippels maakt de 2-1 in de 85e minuut.
SSC'55
Olympia maakt de 12e de 1-1 terwijl Ema net daarvoor de 2-0 op de schoen heeft.
SSC'55
De 2e helft van SSC’55 - Olympia’60 is begonnen.

Hoofdsponsor

Website sponsors

Verzorger

NIX 18